Finanční rezerva je jako ideální partner. Každý by ho rád měl a málokomu se to dlouhodobě daří. Ale vzhledem ke zkratkovitým reakcím, ke kterým často dochází v momentech finanční tísně, může toto partnerství doslova zachraňovat životy. Jaké jsou možnosti, pokud chcete vytvořit finanční rezervu, přestože momentálně nemáte peněz nazbyt? A třeba vám to pomůže i k tomu partnerovi.

Budu jako Brad Pitt aneb zlepšujeme se

Optimistický přístup. Pokud chybějí finance, je třeba zvýšit příjmy. To lze provést několika způsoby, ale nejsou zrovna snadné. Můžete povýšit v práci. Změnit práci a najít lepší místo. Přibrat si další úvazek nebo brigádu. Rozjet nějaké mini podnikání při vaší stávající činnosti. Buď zvýšíte svoji cenu na pracovním trhu nebo navýšíte energii, kterou práci a vydělávání peněz věnujete. Nicméně se velmi výrazně rýsuje pár úskalí – je možné, že to nepůjde hned (pokud se to vůbec podaří) a také to nejde do nekonečna. Takže je možné, že přes všechny úpravy a liposukce z vás Brad Pitt nakonec stejně nebude.

Však Maruška od vedle je docela milá aneb snižujeme nároky

Něco pro masochisty. Vždy je něco, čeho se lze vzdát. Kde snížit nároky, ubrat na očekávání a omezit svoje potřeby. Staré dobré šetření má dost výhod a zvlášť v dnešní době, kdy máme všeho daleko víc, než skutečně potřebujeme, je i dost na místě. Nicméně omezovat svoje potřeby také do nekonečna nelze. Jednou narazíme na hranici, za kterou to už nepůjde nebo by to znamenalo skutečné živoření. A to také není nic žádoucího. Možná jste si pro sebe představovali přece jen někoho jiného než tu Marušku.

Dokud nás smrt nerozdělí – čas jako klíčový faktor

Oba předcházející přístupy mají jedno společné – soustředí se výhradně na peníze, které se snaží buď zmnožit nebo ušetřit. Ale ignorují naprosto zásadní faktor a tím je čas. Nejdůležitější pro vytváření rezerv je totiž to, jak dlouho jste schopní v daném modu fungovat. Ale neustálé zvyšování pracovního tempa nebo omezování potřeb vedou nevyhnutelně k jednomu jedinému bodu – k celkovému vyčerpání.

Ale podívejme se na proces vytváření finanční rezervy z hlediska času. Dokážu-li vytvořit rovnovážný stav, to jest situaci, kdy jsou mé příjmy a výdaje v rovnováze, omezím tím zároveň na minimum stresové situace. Díky tomu mi postupně vzniká přebytek nikoliv peněz, ale energie. A absence stresu v kombinaci s dostatkem energie vytvoří vhodné prostředí k tomu, abychom byli schopni kreativně zkombinovat oba předcházející způsoby. Omezit potřeby tam, kde šlo jen o kompenzaci neuspokojivého psychického stavu a věnovat více energie tam, kde se to nejlépe zúročí. A takto to lze provozovat téměř neomezeně.

Možná to není tak efektní jako zdvojnásobený příjem díky dvojitému úvazku nebo navýšení rezervy tím, že jste škrtli vše, co vás v životě těšilo. Ale rozhodně je to trvalejší a spolehlivější. Proto nikdy nezapomínejte na čas.

Čas nejsou peníze, čas je daleko cennější. A když ho budete mít na své straně, přijdou i peníze.