Říká se, že investice jsou motorem ekonomiky. Motorem ekonomiky je ale na druhé straně také poptávka po úvěrech. A zde mají úvěráři informace hned z první ruky. Je-li poptávka přehnaná a klienti si chtějí i na nízkopříjmových domácnostech kupovat nemovitosti na výnos, tak je to předzvěst problémů. Na druhé straně pokud je velmi nízká poptávka a i vysokopříjmový klient se úvěru obává, pak nejspíš není důvěra v pozitivní vývoj ekonomické situace.

Víme, že opatrnost až skepse svědčí přesvědčivě o našem výhledu do budoucna a znamená očekávání trendu, a tedy ovlivňuje samotnou chuť po investicích či úvěrech.

V současné době se vedou debaty, jak že je naše ekonomika na tom skvěle, ovšem pod některými hezkými čísly lze zahlédnout i neblahé faktory jako jsou např. bobtnání státu nebo stagnace v řešení dlouhodobých koncepčních problémů a s tím spojená neakceschopnost. Ničemu neprospívá ani nesrozumitelná a napjatá politická situace, která nás řadí stále hlouběji v segmentu emerging markets (rozvíjejících se trhů).

Kondice ekonomiky se těžko měří a určitě není namístě posuzovat jí pouze podle měřítka spokojenosti občanů. Kdo by mohl vědět jako první, jaké ekonomické klima u nás v reálu panuje? Z výše uvedeného buď investiční makléř, nebo úvěrový makléř. Ti by mohli vnímat apetit klientely a obecnou důvěru v ekonomiku a její růst. Stejně tak investiční společnosti a banky. Kdo pracuje s klienty, může mít velmi dobrý přehled o tom, jaká je nálada ve společnosti i jaká je finanční intuice klientů.

Nabízí se přirovnání, že jako je jazyk k mluvení a gramatika stanovený způsob (technikálie) samotné řeči, tak investice i úvěry jsou jazykem ekonomiky dané země. I případě, že dramaticky změníme nebo zrušíme nějaké pravidlo, neznamená to vždy, že v praxi jazyku prospějeme. Změny v organické struktuře nelze dělat od stolu a vždy musejí být hlavně postupné a spíše odrážet a podporovat skutečnou potřebu, než se snažit ji dramaticky usměrnit.

Necitlivé nebo přehnané regulace bank, které by úvěry poskytovat chtěly, ale nemohou, by se pak podobaly těmto nekoncepčním zásahům do gramatiky, kdy namísto podpory vytvoříme nefunkční paskvil, který komunikaci a život spíše brzdí a komplikuje, než aby působil jako pozitivní stimul.