Klienti by měli vědět, že návrh vlády ještě není jistý. Jeho podoba (jako ostatně podoba i mnohého jiného) může doznat změn. Více jasno by mohlo být snad po 7.4.2020, kdy návrh vlády musí schválit Poslanecká sněmovna!

Základní podmínky Odkladu splátek hypoték a úvěrů pro lidi (i firmy) v krizové situaci:

  1. Klienti musí aktivně požádat svoji banku. Formuláře mají banky na svých stránkách. Součástí je čestné prohlášení o poškození, přičemž poskytnutí odkladu bude po akceptaci žádosti bez prověřování dopředu. Na druhou stranu banky jsou oprávněné zkoumat údaje na prohlášení ex post.
  2. Přerušení splácení může být u některých bank ve více variantách (jen úmor – to jde u některých až na 12 měsíců, anebo i úroky – to jde většinou na 3 a 6 měsíců, ale dobu pak již nelze měnit).
  3. V naprosté většině případů je jistina, která se odloží, nadále poskytovatelem úvěru úročena, tedy přibydou klientovi úroky, které bude muset zaplatit, čímž se zvýší celkový přeplatek nad úvěr. Některé banky nabízí prodloužení splatnosti, jiné navýšení splátek a zachování splatnosti. Zatím se v přístupu banky různí a není jasné, zda to bude moratorium nějak upravovat, anebo to ponechá v pravomoci jednotlivých bank.
  4. Odklad by měl být bez poplatku za vyřízení.
  5. Výluky z Moratoria: revolvingový úvěr, operativní leasing, kontokorent a je možné, že se ve výlukách objeví i investiční hypotéka. Dále na odklad nemají nárok ti dlužníci, kteří byli před 26.3.2020 se splátkami po splatnosti o více než 30 dnů. Také jsou ve výluce všechny úvěry ve fázi čerpání.

Banky nejsou připravené na zneužívání odkladů

Žádná banka na světě není připravena na více než poloviční delikvenci klientů a všechny banky doufají, že toto krizové opatření nebude klienty zneužíváno. Není třeba pomáhat spekulantům a bonitním klientům, je potřeba pomoci těm méně příjmovým a opravdu zasaženým. Je pozoruhodné, že toto se legislativně příliš neřeší, zatímco v okolních zemích to je standardem.

Dopad do registru dlužníků existuje při odkladu

O čem se také málo hovoří, jsou dopady v registrech dlužníků. V médiích se sice stále opakuje, že záznam nebude negativní, nicméně bude rozpoznatelný – tedy po dobu uchovávání záznamu v CBCB či CNCB bude vidět, že klient splátky přerušil.

Pro mnoho bank to v budoucnu může být důvodem ke zhoršenému přístupu ke klientovi jak při otočkách fixací, tak při případném navýšení úvěru nebo refinancování. Z registrů se o odkladu splátek banka každopádně dozví.

Panika je nejhorší virus ekonomiky

Klienti by především měli dělat rozhodnutí s rozmyslem, případně zkonzultovat své záměry s úvěrovým poradcem. Rozhodnutí ve stresu nemusí být nejlepší, ani nejlevnější.

V dnešní době nejsou problém peníze, ale žalostně chybí nástroje a organizace se znalostí kontextu!