Vládou navržený zákon k odkladu splátek hypoték a úvěrů byl schválený Poslaneckou sněmovnou 7.4.2020 a očekává se jeho posvěcení v Senátu.

Kdo může o odklad splátek zažádat?

Uvedený zákon umožňuje klientům požádat banku či jiného příslušného věřitele (např. stavební spořitelnu, nebankovní instituci) o odložení splátek úvěrů o 3 nebo 6 měsíců. Jednalo by se o měsíce buď květen, červen, červenec, anebo květen až říjen včetně. Podmínkou je, aby smlouva o úvěru byla podepsaná před datem 26.3. 2020.

Pokud někdo s bankou odklad již vyřídil, může pokračovat ve stávající dohodě, anebo požádat o zákonnou variantu a jeho předchozí dohoda bude ukončena.

Podle našich předpokladů z předchozího článku Moratorium: Díl první  se jedná opravdu o odklad úročený bankou či jiným věřitelem (půjde o stejnou úrokovou sazbu, jakou má klient ve smlouvě), nicméně po dobu odkladu se úročí pouze jistina (nesplacený dluh) a tyto úroky „navíc“ se již pak nebudou dále úročit, tedy budou splatné až na konci hypotéky. Klienti nebudou v tomto období platit za povolení odkladu žádné poplatky ani sankce.

Důležité pro klienty je, že dokud s bankou neuzavřou dohodu o odkladu, mají povinnost splácet! Proto určitě není dobré splátky přestat platit, aniž by měl klient s bankou odsouhlasený odklad.

Odklad splátek se nevztahuje na na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých měl dlužník k 26.3. 2020 zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.

Důvod žádosti

V žádosti o odklad splátek klient prohlašuje, že zaznamenal negativní ekonomický dopad koronavirové epidemie. Není ale povinný tuto skutečnost k žádosti dokládat. Nicméně banka či jiný věřitel se může zabývat ex post odůvodněními klientů. Tedy je jistě pochopitelné, že pokud klienta koronavirová situace nijak příjmově nezasáhla a zároveň má své účty u banky, kde splácí úvěr, nebude pro banku těžké se podívat, zda příjem opravdu poklesl či nikoli.

Jak uvedl Michal Teubner z Komerční banky : „Banka je oprávněna prověřit nárok žadatele na odklad splátek úvěru. Případná pochybení ze strany klienta mohou být považována za porušení úvěrové smlouvy.“

Rozdíl mezi firemními úvěry a úvěry pro fyzické osoby jako jsou hypotéky a spotřebitelské úvěry

U hypoték pro fyzické osoby lze odložit splátky celé, tedy jak splátky jistiny, tak i úroků, zatímco u firemních úvěrů lze odložit pouze jistinu a úroky se neodkládají.

Úroky z odložené jistiny rostou, ale nerostou úroky z úroků, tedy prodloužením splatnosti úvěru se nahradí tento odklad, nicméně odložené úroky se již dále neúročí.

Dopad do registrů dlužníků existuje, ačkoli nikoli negativní

Registry dlužníků (bankovní i nebankovní) evidují jak prohřešky, tak i řádné chování při splácení. Prodloužení splatnosti se tedy jistě v registrech objeví a klient takové chování možná při budoucím refinancování bude muset zdůvodňovat. Lze také čekat, že v době odložení splátek úvěr stěží nějaká jiná banka refinancuje. Banky tuší, že si tímto mechanismem mohou klienty tzv. „zamknout“ u sebe.

Pozor na refinancování!

Klienti, kteří teď zažádají o odklad splátek úvěru a budou za několik let potřebovat nebo zvažovat jeho refinancování, musí počítat s tím, že současná banka ve vyčíslení zůstatku úvěru k dlužné jistině připočítá úroky navíc za dobu odkladu splátek.

Pokud klesnou úrokové sazby, mohlo by dlužníka zlákat přefinancování úvěru, případně i jeho navýšení, což těžko půjde v období odkladu splátek. Po ukončení odkladu bude jakoukoli novou bankou nahlédnutelné, že se splatnost úvěru posouvala, tedy že jde o klienta s odkladem splátek a z pohledu risku to může být zohledňováno (ať už ve vůli ke schválení či ve vztahu k úrokové sazbě).

Shrnuto: Odklad splátek je zde opravdu pro ty, kteří to nutně potřebují. Vydělat se na něm nedá, naopak stigma může na několik let zhoršit rating klienta.