Home Credit a Universita Karlova – za mrzký peníz vzájemná propagace? Brave new world!

Obestřeno dohady a údivem je uzavření Partnerské smlouvy mezi Universitou Karlovou a Home Creditem (podepsáno 30.9. 2019). Ač je možné, že za touto smlouvou o partnerství stál snad i dobrý úmysl, tak provedení je minimálně sporné, o důstojnosti ani nemluvě. Nejen že o smlouvě nevěděl ani Akademický senát UK, ale též některá ustanovení smlouvy se nezdají být standardní. Mezi plnění ze strany UK patří např. „navržení vypsání odborného předmětu vedeného vyučujícími Partnera“. Dále je ve smlouvě uvedeno: „Strany prohlašují, že komplexní zapojení Partnera (jakožto zástupce skupiny Home Credit) do aktivit Univerzity a/nebo jejích fakult převyšuje obvyklou úroveň partnerství.“ Obě strany se také mají navzájem propagovat. Neboli za pár drobných od PPF se dočkáme poutavých přednášek na Universitě s tématy vhodnými pro PPF? Značka: Kreditka zdarma!
Hypozor.cz zvažuje, že by oslovil Universitu, zda by též šla nadstandardní spolupráce, ač neřešíme spotřební půjčky za 25 % p.a., ale hypoteční úvěry za 2,5 % p.a., prosazovali bychom interpretaci inkriminované smlouvy v tom duchu, aby se Home Credit zcela zbavil všech krátkodobých spotřebních půjček, opřenou o citaci ze smlouvy, že „se obě strany zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci“. (10.10.2019)

Praha má nedostatek bytů – za chvíli může v tomto dostihnout i Berlín

Bytů chybí v Berlíně kolem 300 tisíc. V Praze se odhady různí, nicméně se pohybují mezi  50 a 200 tisíci. Berlín má však 3,57 mil. obyvatel, zatímco v Praze jich je 1,55 mil., přičemž veškeré prognózy a odhady rozrůstání naší metropole byly výrazně překonány.  Tedy procentuálně k obyvatelům je na tom Praha ještě hůř než Berlín, anebo brzo hrozí, že bude. Naštěstí nová radnice se snaží v tomto směru ladacos zlepšit. Druhou dobrou zprávou je, že má Praha dost pozemků k výstavbě. Bohužel stále jsou překážkou developerů jak zdlouhavá povolovací řízení, tak také složitost územního rozhodnutí (pro příklad tento dokument míval 4 strany a nyní jich má 70) včetně komplikací zákonných, a proto se volá po rekodifikaci stavebního práva. Ve středních Čechách se postavilo v loňském roce více nemovitostí než v Praze. A pro širší srovnání za 30 posledních let se v ČR nepostavilo více nemovitostí, než co v první poválečné dekádě. (3.10.2019)

Elita jako homogenní třída v ČR chybí

Z unikátního průzkumu z června 2019 s trefným podtitulkem „Rozděleni svobodou“ (iROZHLAS) vyšlo rozdělení české společnosti do šesti tříd: 1) Zajištěná střední, 2) Nastupující kosmopolitní, 3) Tradiční pracující, 4) Třída místních vazeb, 5) Ohrožená, 6) Strádající. Sedmá třída oproti vyspělým demokraciím chybí (resp. nedosahuje ani 1 %), a to je právě třída nazvaná Elita. Pro příklad v Británii tvoří 6 % populace a spolu s druhou nejvyšší třídou tzv. Zajištěnou střední tvoří v Británii 31 %. U nás jsou tyto nejvyšší třídy zastoupené ve 22 % populace. Většinou jsou to lidé bohatí, ale stárnoucí a pomalu ztrácející kompetence a někdy také optimismus, někdy jde jen o rentiéry, kteří mají už vše tzv. „na háku“. Na rozdíl od vyspělých demokracií je u nás problémem komunikace právě této vyšší třídy s třídou tzv. Nastupující kosmopolitní, která u nás tvoří 12 %. Zdůvodněním je složitější vývoj porevolučních elit a jistá nekontinuita mezi generacemi.
Za pozornost také stojí třída nejnižší tzv. Strádající, kam spadá každý šestý člověk v ČR napříč věkovými kategoriemi. Jde o třídu, která nemá kapitál finanční ani sociální, většinou žije v pronajatém bytě ve středním či větším městě, často čelí exekucím a někdy přechází zcela do šedé ekonomiky.
Problém v oblasti hypoték dnes paradoxně nastává u obou nejvyšších tříd v ČR. Klienti z movité Zajištěné, ač by se jim leckdy výnosový byt vyplatilo vzít na hypotéku, tak nedosáhnou na úvěr díky regulaci ČNB s maximálním věkem splatnosti. A Nastupující kosmopolitní zase většinou bojuje s omezením DSTI (omezující bonitu klientů) stanoveným ČNB od 1.10.2018. Mnoho mladých perspektivních párů se tedy smiřuje s tím, že nebudou mít na své vlastnické bydlení, ale jen na nájemní, případně potřebují pomoc rodičů. Proto i kdyby sazby klesaly, lze předpokládat, že vlastnické bydlení (zvláště ve větších městech) bude spíš jen pro budoucí Elity s bohatými rodiči. (19.9.2019)

Nejen ČNB, ale i stát občany od hypoték úspěšně a bezpečně chrání

Banky v ČR poskytly úvěry v prvním pololetí roku 2019 v objemu 80,8 mld.Kč (na kusy úvěrů 36 tisíc). Jde o meziroční pokles objemů úvěrů o pětinu, na počet hypotečních úvěrů o více než pětinu. I počet poradců v hypotékách klesnul meziročně o čtvrtinu. Realitní server Sreality.cz inzeruje oproti roku 2017 o více než 50 % nemovitostí méně. Ve stavebnictví nejsou pracovní síly a doby výstaveb se stále více prodlužují. O administrativních nárocích ani nemluvě. Je skvělé, že nám v ČR roste HDP, za jeho růstem ale stojí do velké míry přebujelý stát (státní výdaje). Letos jsme měli nejdelší tzv. „den daňové svobody“ (pomyslný den, odkdy jde veškerá mzda na účty občanů). Už i Národní rozpočtová rada varuje, že při zachování současného nastavení daňové politiky je do patesáti let situace na hranici udržitelnosti. Prostě každá ochrana něco stojí. Jestli je ta míra a cena ochrany smysluplná, se ještě uvidí. (10.9.2019)

Index důvěry spotřebitelů je nejníže od 2013 

Budoucí problémy vidíme a vnímáme, nebojíme se až tolik finanční bídy, ale spíš rozmáhajícího se pokrytectví. Index důvěry spotřebitelů v ČR dle ČSÚ několikátý rok stále klesá… Propad důvěry zaznamenal hlavně průmysl a obchod. Podnikatelský indikátor je níže než spotřebitelský a souhrnný od cca poloviny roku 2013. Je dobré si připomenout, že inaugurace našeho prezidenta se konala v březnu roku 2013 a byla to první přímá volba prezidenta. V červenci pak jmenoval Zeman svojí první vládu v čele se současným guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem. V červnu 2013 také Agrofert koupil Marfu. Opravdu je tak překvapivé, že nejen zájem a očekávání českých podnikatelů a investorů neroste, ale také zahraničí si nás přiřazuje do kategorie rozvojových zemí? (1.9.2019)

Stále nízká důvěra ve zpravodajství

Pokles důvěry ve zpravodajství v ČR se sice zastavil, ale přesto jsme skončili na jednom z posledních míst Evropy. Co je pravda a co lež je pro nás stále složité rozeznat. Velká část konzumentů zpráv má strach, že neumí rozpoznat, co je jen marketing, a co je pravda (důvěryhodný zdroj). Cca 40 % respondentů je ochotno souhlasit s tezí, že „pravda je relativní“ (vůči jiným pravdám, nikoli že sama leží a tkví v nějaké relaci). Jinými slovy pravda se téměř stává doplňkem k outfitu emocí. Dejme si ale pozor, pokud je sdílený svět ohrožený, pak vázne domluva a dohoda. Důvěra je úzce závislá na společném sdílení světa. Ač každý popis je i hodnocením, není pravdou, že existuje doba postfaktická. To, co lépe vystihuje zmatení v dnešním světě, má charakter spíše ztráty hodnot a nikoli faktů.Důvěra ve fakta však klesá (nejen díky fakenews) po celé Evropě. Jediné východisko lze spatřit v ESA (European Space Agency), která by měla vyslat Evropana na Měsíc, abychom si opět uvědomili, že je třeba mít nadhled a občas se podívat na náš společný svět shora. Pak totiž uvidíme, že to nejlepší, co nyní na světě je, můžeme mít a mnohdy i máme zde v Evropě. (1.9.2019)

Brexit? Místo Godota Zlatoslav Lokhart

Čekal se Godot a přišel Zlatoslav Lokhart. Boris Johnson (nový premiér a zastánce Brexitu) dává britskému parlamentu tak 14 dnů na to, aby měl příležitost zablokovat Brexit, kterého podobu parlament nechce (a kvůli čemuž resignovala předchůdkyně Theresa May). Je snad na místě se o hodnoty parlamentních demokracií bát? Máme se bát o EU? Jelikož když z EU odejde Británie, možná ještě EU přežije, ale pokud odejde Francie, EU včetně Eura se rozpadne a pár století se bude hledat řešení. Na druhou stranu jak se ale chová EU k Británii? Ke královně parlamentní demokracie? Jako bychom ponižovali sami sebe, ač i pro královnu to musí být vlastně trapné. Celkem příznačné bylo Johnsonovo opření nohy na stole v Elysejském paláci v Paříži. Dovolil by si totéž ke královně, a to i kdyby vtipkovala o nízkosti stolku?
Americký president Trump (další ze Zlatoslavů) ve Varšavě v březnu 2019 řekl, že se má Amerika co od Polska učit ohledně hodnot jako jsou vlast, bůh a rodina. Na těchto hodnotách ale přece Evropa nestojí! S pseudovlastenectvím a pokrytectvím v podobě árijské čistoty a nadřazenosti jsme si snad užili už své. Pokrytectví v církvi díky velikému úsilí papeže Františka (jenž je v pravdě hoden toho jména po svatém Františkovi, který pochopil moc a sílu tělesnosti) se už netutlá. Tím však plně odkrýváme, že církev jako nositel víry zklamala a zveřejnila své démony (v podobě zneužívaných dětí), o kterých se vědělo desetiletí. A k pokrytectví v rodinách nebo národě jsme měli příležitost si připomenout nedávno smutný historický okamžik (21.8.1969), kdy před pouhými 50ti lety stáli Češi proti Čechům a bratr proti bratrovi – no a jak to pak vypadalo následujících 20 let…?
Duší Evropy není přece Sobectví, ale naopak Tolerance. Ideami Evropy jsou Dialog, Debata, Kompromis, Dohoda a Solidarita. Evropa se snaží být federálním územím a my Češi, kteří jsme po tomto tolik toužili (po roce 1989), se k těmto společným hodnotám EU obracíme zády (a to zdaleka nejde o měnu, ale hlavně o hodnoty a sdílení jejich kvalit). Je paradoxní, že my sami máme nedávnou zkušenost s potlačením těchto evropských hodnot a umíraly při tom miliony lidí… Chtěl by snad být průměrný občan EU Indem? Nebo Číňanem? Nebo Rusem? Nebo Afričanem? Nebo Američanem? Naše nevděčné chování se nám může snadno vrátit. Svoboda má velké kouzlo v tom, že budoucnost umíme ovlivnit. (30.8.2019)

Katastr nemovitostí podraží na dvojnásobek

Vláda do sazbového balíčku ke zdražení cigaret a alkoholu přidala i zdvojnásobení poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Tedy ze současných 1.000 Kč na 2.000 Kč s platností od ledna 2020.
Pamatujeme docela dost let zpět, kdy katastr zdražil, protože chtěl digitalizovat mapy a nabývací tituly. Není to dodnes. Zdůvodnění současného radikálního zdražení je mnohem méně ideově založené. Katastr tvrdí, že větší potřeba financí (dvojnásobná) je způsobená platností Nového občanského zákoníku. Tedy ač inflaci nemáme tak vysokou a digitalizace nabývacích titulů a map jsme se nedočkali, proč neplatit dvojnásobek za nový výplod zákonodárců a možných soudních sporů způsobených novým občanským zákoníkem, který (trochu ve shonu) nabyl platnosti od 1.1.2014. (30.8.2019)

O liškách, lvech… a myších. Kdo je kdo?

V Machiavelliho podobenství ve Vladaři jsou liškami měšťané, obchodníci a buržoazie, to oni bývají nositeli vzdělanosti, kultury a obchodu. Lišky jsou mazané až lstivé, ale mrštné a vynalézavé. V jádru také většinou plaché (introvertní). Lišky ctí kompromis, teorii hry a dělení dle dohody, jejich ideálem je strategie win-win. Lišky se umí zapsat do přízně, ač není snadné je ochočit. Kvůli kusu žvance svou svobodu neztratí, to taková myš klidně. Myš nemyslí moc dopředu, ale umí opakovat naučené stereotypy do aleluja. Lvi jsou sice silní, ale značně pohodlní, nechtějí se dělit o kořist a hrozí násilím. Myši, potkani, hraboši se zdají být proti liškám a lvům slabí, ale v množství větším než malém umí natropit veliké škody. Umí se množit extrémně rychle, až 100 mláďat za jeden rok (a ta dospívají již v 6. týdnu). Myši se sice umí uskromnit, ale do zblbnutí milují opakování téhož a dokonce si o stereotypech umí rychle vyměňovat informace (aniž by jiné myši měly stejný zážitek). Člověk má s myší 99 % genomu společný, podstata jejich rozdílu je jen ve způsobu čtení genomu a rozumění tomuto čtení (resp. pochopení řady písmen).
Liška ráda tráví svůj čas venku (kromě období vyvádění mláďat). Své nory často větví na více bočních chodeb. Její strava je pestrá a nemá problém se rychle přeorientovat na jinou. Díky svému rozhledu ale i roztěkanosti občas jen zírá, že myš doběhne k cíli rychleji než sama liška, ač ta je jistě chytřejší. Jestli to jako v Růžích pro Algernon není tím, že nám trochu ty lišky hloupnou, anebo vymírají či ztrácí vliv. Ovšem každá myš má dnes hlas a internet (který je sice myší vnímaný trochu jako Deux ex Machina, ale o to víc s emočně silným nábojem až obdivem). A jak známo, myši se snadno chytají do pastí…
Měšťané bývali vzorem pro vesnici, ve které byli a často jsou i dnes jejich doktory, veterináři, faráři a starosty… Proč jsou tedy dnes jakoby vnímáni s opovržením? Protože neumí správně vnímat a chápat problémy vesnice a ještě k tomu mluví nesrozumitelně? Možná je prazvláštní doba, kdy se lvi bojí myší. A lišky? Jakoby četly od Karla Jasperse Otázku viny… Protože lišky tuší, že se něco stalo. Něco, co dodnes podceňujeme v důsledcích. Stali se z nás, městských lišek a lišáků prodejem duše totiž děvky a otroci, a to poznamenává i výchovu další generace. (Kdo má otce otrokem nebo mámu děvkou, chápe, jaké poznamenání mám na mysli). Vlastně každý, kdo nebyl za komunismu chartista, je vinen, vlastně spolupracoval, ztratil duši (tvář/postoje). Stává se pro nás jen trapným faktem, že jsme Češi – opravdu škoda a velké opovrhování dědictvím. Uchránit rovnováhu je tak o to složitější – naštěstí ne nemožné, jen namáhavé. Hledání rovnováhy mají na starosti lišky, ne lvi. (30.8.2019)

Stavební spoření – proč je v objemech úvěrů meziroční pokles o třetinu?

Za poslední pololetí poskytly stavební spořitelny úvěry za 24,2 mld.Kč, což představuje meziroční pokles o třetinu. Na druhou stranu objem nově uzavřených smluv mírně narostl (meziročně o 3 %) – v minulém pololetí spořitelny uzavřely cca 241 000 smluv. Podle Asociace stavebních spořitelen byl měl tento trend zůstat zachován i po zbytek roku. Za poklesem úvěrů vězí nejen silná regulace, ale také příklon klientů ke stavebnímu spoření jako úvěrovému produktu na nižší cílové částky. Ale při současném růstu cen nemovitostí výše nezajištěných úvěrů neroste tak rychle, jak by bylo ve vztahu k cenám nemovitostí potřeba.Taktéž je na vině i upadající komunikace s třetími stranami některých stavebních spořitelen (tedy s poradci-externisty), kde u některých spořitelen byl cíleně protěžován interní prodej. (13.8.2019)

Poradenský trh má v hypotékách stále rezervy

Přestože zájem o hypotéky mírně klesá, stále je vidina vlastního bydlení pro většinu Čechů velmi lákavá. Značná část si dobře uvědomuje přínos, který představuje poradce. Z průzkumu SC&C pro ČBA vyplývá, že přes 40% respondentů dá na rady finančního poradce. Respondentů, kteří věří finančním poradcům, přestože sami hypotéku ještě nemají, bylo 43%. Je tu tedy stále prostor k růstu, protože tak personalizované služby jako poradce banka nikdy nabídnou nemůže. Profesionalizace finančního poradenství již proběhla, dalším krokem by tedy měla být maximální orientace na klienta, kterému spolupráce s poradcem získání úvěru nejen urychlí, ale hlavně zjednoduší. (13.8.2019)

Kam zamíří úroky hypoték?

Důvěra v českou ekonomiku je nejnižší od roku 2013. To se může v blízké době projevit nejen v oblasti investic, na pracovním trhu, ale také v pohybech úrokových sazeb. Bude-li nedůvěra nadále trvat či se dokonce prohlubovat, reálný dopad v podobě stagnace mezd a platů na sebe nenechá dlouho čekat. Inflace pak nebude mít kam stoupat, ba naopak začne klesat, a důsledkem pak bude snižování úrokových sazeb. Jak se tedy v současné chvíli rozhodovat při uzavírání hypotečního úvěru? Pokud jste spíše pesimisté a očekáváte změny spíše k horšímu, měli byste preferovat kratší fixaci, protože horší vývoj může předznamenat snižování sazeb. V případě, že věříte, že se bude dařit lépe, vsaďte na delší fixaci a pojistěte si současné výhodné úrokové sazby.(9.7.2019)

Pomalá sebevražda stavebnictví?

Ceny stavebních prací v průběhu několika posledních let stále stoupají. Za poslední dva roky vzrostla průměrná cena prací o 50% u kancelářských prostor a u bytových dokonce o 70%. Důvodem je z největší části akutní nedostatek lidí a při pokračování této tendence můžeme být svědky postupné sebevraždy celého českého stavebnictví. (21.6.2019)

Dlužíme, ale splácíme

Přestože se důvěra v českou ekonomiku propadá, tak úvěry jsou stále populárním produktem a celkový objem dluhu obyvatel ČR stoupl meziročně o 161,5 miliard, tedy o 7,4 %. Ke konci prvního čtvrtletí 2019 tak činil 2,34 bilionu korun. Naopak klesá objem nespláceného dluhu, který se meziročně snížil o 11,3 % na 32,4 miliardy a počet problematických a nesplácejících dlužníků se snížil dokonce o 17 %. (21/6/2019)

Čím dál horší dostupnost bydlení

Ocitáme se na prahu krize dostupnosti bydlení. České domácnosti vydávají za bydlení stále větší procento svého čistého příjmu. Nájemní bydlení je v mnoha oblastech prakticky nedostupné a takto nízká nabídka torpéduje ceny nájemného tolik, že z něj činí luxus, který si rozhodně nemůže dovolit každý. Stejně rychlý a výrazný nárůst cen zažívá stavebnictví, které v posledních dvou letech stouply o více než 50 %. Rostou i ceny nemovitostí, takže cena za vlastní bydlení, byť na hypotéku, je pro mnoho lidí nepřekonatelná.
Ale pokud si nemohu dovolit nájem a nedosáhnu na hypotéku, co potom zbývá? Neexistuje žádná koncepce, a vlastně ani snaha státu tento stav nějak systémově a konstruktivně řešit. Přitom se dá bez nadsázky říct, že včera bylo pozdě. (28.5.2019)

Regulace mají dlouhé stíny

Regulace trhu vrhají stíny často dál, než regulátor zamýšlel. Poslední úpravy Občanského zákoníku nastavily velmi nevyvážené podmínky mezi pronajímateli bytů a nájemníky. Mnoho majitelů bytů si proto často rozmyslí pronájem pouze ze strachu z možných komplikací. Důsledky na trhu s bydlením na sebe nenechaly dlouho čekat. Na jedné straně vidíme nedostatek nájemního bydlení, na druhé prázdné, nevyužívané byty. Roztáčíme pak začarovaný kolotoč dalších a dalších regulací jako např. nápady na zdanění prázdných bytů. Málokdo však vidí, že si tímto jen utahujeme smyčka, místo toho, abychom ji uvolňovali. (28.5.2019)

Nezávazné žádosti o úvěr se mohou vymstít

Dnes už není problém vyřídit žádost o úvěr zcela virtuálně a znát verdikt prakticky okamžitě. Mnoho klientů pak dá přednost takto “nezávaznému” průzkumu před návštěvou banky nebo poradce. Bohužel, takový průzkum  není až tak nezávazný, jak se na první pohled jeví. Každá zamítnutá žádost následně figuruje v registrech dlužníků, a pokud klient zažádá tímto způsobem u více bank, každá další vidí jeho žádosti před tím, včetně případných předchozích odmítnutí, a tím jeho profil dost utrpí, dokonce mu může jakoukoli další žádost o úvěr na řadu měsíců velmi zkomplikovat. Je tedy nutné pečlivě pročíst, s čím odesláním žádost ve skutečnosti souhlasíme a jaké to bude mít důsledky. Nebo nezávazný průzkum zadat finančnímu poradci, který to dokáže zjistit tak, aby pověst klienta zůstala bez úhony. (26.4.2019)

Projdou vyšší sazby?

2.5.2019 bude zasedat bankovní rada ČNB a rozhodně o případném zvýšení úrokové sazby. Toto na první pohled nepopulární opatření by mohlo výraznou měrou přispět ke stabilizaci trhu a zmírnit následky případné krize, o které jsou takřka všichni odborníci přesvědčeni, že přichází a liší se pouze v odhadech, kolik času nám do ní ještě zbývá. Lze tedy předpokládat, že konzervativnější členové jako Aleš Michl, Vojtěch Benda, Marek Mora nebo Tomáš Holub se přikloní na stranu zvýšení, které by tak mohlo být těsnou většinou schváleno. Na definitivní výsledek si ale ještě musíme chvíli počkat. (26.4.2019)    Rozhodnutí bankovní rady ČNB ze dne 2.5.2019 zde.

Otrávené jablíčko v podobě levných hypoték pro mladé

Mladí do 36 let by podle (zatím neschválené) novely zákona o ČNB mohli mít při žádosti o hypoteční úvěr výrazně lepší podmínky než ostatní klienti. Ač se to může jevit jako sympatická snaha pomoci mladým rodinám k bydlení, faktem, bohužel, je, že pokud by byl zákon takto schválen, jedná se o velmi problematický krok. A to hned z několika důvodů. Zákon o ČNB by měl řešit zcela jiné věci a takovýto “přílepek” ukazuje spíše na politickou objednávku a měl by být řešen na zcela jiné úrovni. Zároveň jde o velký zásah do volného trhu, což může mít dalekosáhlé důsledky pro celou ekonomiku. A v neposlední řadě může tento krok povzbudit mladé rodiny k rizikovějšímu úvěrovému chování. Žádný zákon nezlepší finanční situaci klienta a nezaručí mu, že svoje závazky zvládne bez potíží splácet. (26.4.2019)

Nájemní byty začínají zajímat velké developpery        

Trh s nájemními bydlením začíná už zajímat i velké developpery. Vznikají projekty bytových domů, kde byty nejsou určeny k prodeji, ale celé jsou určeny pouze k pronájmu. De facto jde o moderní a luxusní podobu dobře známého činžáku. Tato varianta bydlení oslovuje zejména mladé, dobře vydělávající klienty, kteří z nějakého důvodu nechtějí investovat do vlastního bydlení. Je to lákavá varianta i pro zahraniční manažery. Nicméně nájemné v takovém domě představuje spíše nadstandardní položku, takže nelze očekávat, že by se tento trend nějak výrazně dotkl větší části populace. Každopádně se tímto začíná aspoň Praha přibližovat jiným světovým metropolím, kde je nájemní bydlení zcela běžné a velká část obyvatel ani o jiný způsob neusiluje. Jak se bude v tomto ohledu dařit developperům u nás je otázka. Ale už teď je jisté, že i přes vysoké nájmy zájem o tento druh bydlení stále stoupá. (11.4. 2019)

Banky zlevňují hypotéky

Banky reagují na to, že ČNB sazby 28.3. nezvedla, a tak v konkurenčním boji opět o desetinky zlevňují. Ovšem rozhoupanost až nestabilita prostředí nedělá takto dlouhodobému a setrvačnému obchodu úplně dobře. Nejistotu totiž podporují nejen nové regulace a nejednoznačné výklady, ale také ne zcela čitelné motivy ČNB, ať už se jedná o sankce za předčasné umoření nebo odkládání zvyšování základních sazeb. Obzvlášť diskutabilní se to jeví ve světle toho, že koruna neposiluje tolik, jak čekali. ČNB si vždy zakládala na své snaze být transparentní, ale nyní jakoby na tom už tolik nezáleželo. Důvodem nezvýšení sazeb je prý nejistota obchodní války USA, zpomalení Číny a Brexit. Nicméně daleko problematičtější jsou reálie čistě lokální, aneb pokud je normou kupovat si dovolenou na splátky, tak je něco špatně a napravovat zaslouží naše domácí prostředí. (3.4. 2019)

Brexit jako zaklínadlo i pro ČNB

Nicméně není to jen něco, nač se lze snadno vymluvit? Zdá se být nyní míč i na straně Evropy, která se na jednu stranu Britům téměř vysmívá, a přitom dopady by byly nejspíš horší pro EU než Británii samotnou. Jakoby v Evropě zapomínáme, že Britové jsou Britové. A také, že nejednou uměli nevýhodu otočit ve svou výhodu. Kdo byl v poslední době v Londýně, ví, že Brexit samotné Brity moc netrápí a nebojí se ho, naopak většina zcela pragmaticky pochopila, že referendum není pravý způsob řešení některých taktických otázek země. Běžní občané si na parodii jménem Brexit zvykli a je terčem nemálo vtipů. ČNB, ale i Německo si jej však bere jako záminku udržování nízkých sazeb. Přitom naše ČNB po tvrdém Brexitu očekává oslabení koruny,a tím pádem prostor pro zvýšení sazeb. A určitě se najde někdo, kdo bude umět situace využít a komu Brexit nakonec prospěje. Kdo to bude, co myslíte? Určitě nikdo na západ od našich hranic. (29.3. 2019)

Sazby zůstaly stejné

Na ČNB se hlasovalo 5:2. Pro růst sazeb byli dva členové bankovní rady, a to Aleš Michl a Vojtěch Benda. Aleš Michl vysvětlil své stanovisko Lidovým novinám: „Žádná krize tu zatím není. Přichází zdravé zpomalení a jde to z Číny, která od roku 1990 až do 2010 rostla tempem 10 % p.a. a nyní trendově brzdí, což zprostředkovaně tlumí růst německého, potažmo českého exportu. A přece si musíme přiznat, že máme abnormálně nízké úrokové sazby. Míra úspor Čechů je proto nižší, než byla před rokem 2008, a zároveň míra zadlužení lidí a firem je vyšší, než byla před rokem 2008. Bylo by lepší, abychom měli více úspor a vytvářeli si před příští krizí rezervy, nikoliv páku, „leverage“. (28.3. 2019)

Splatit hypotéku kdykoliv a skoro zdarma?

Na první pohled skvělá možnost a vyjití vstříc potřebám klientů. Ale jelikož v bankovním světě se vždy za všechno platí, je na místě se ptát, kdo za tento domnělý komfort ve skutečnosti zaplatí tentokrát. S největší pravděpodobností to bude, ostatně jako vždy, klient. A to i ten, který této možnosti využít nepotřebuje. A ten, který potřebuje splatit úvěr předčasně, má i nyní dost široké možnosti, jak to učinit, a to za poměrně výhodných podmínek (až 25 % ročně z původní výše úvěru, za 0 Kč při vážných rodinných situacích jako úmrtí, nehody apod., anebo při prodeji nemovitosti max.1 % ze zůstatku a zároveň max. 50 000 Kč). Cenou za plošné předčasné splacení zdarma bude totiž dost možná zrušení smyslu i funkčnosti fixací, a tudíž klient přijde o možnost levnější sazby, kterou díky této “rezervaci” má nyní běžně šanci získat. Důsledkem pak bude plošné zdražení úvěrů všem. Kéž bychom si vzali ponaučení ze Slovenska a vyhnuli se necitlivým zásahům shora, které mají téměř bez výjimky dalekosáhlé negativní důsledky pro trh úvěrů jako celek. Musíme se tedy ptát, jestli cena za tuto “vymoženost” (úmor prakticky kdykoliv zdarma) nebude vyšší než přínos, kterým by pro pár klientů mohla být. Opravdu něco takového klienti chtějí? Není cena peněz vázaná na období pevných podmínek logickou součástí výnosu z investic či úroku z úvěru?

Nové bydlení čím dál méně dostupné

Dostupnost nového bydlení brzdí čím dál více faktorů. Ke stoupajícím cenám bytů a vzrůstajícím sazbám hypoték se přidružily ještě regulace, které komplikují dosažení hypotéky na více frontách. V současné chvíli by průměrná česká rodina musela vynaložit až 50 % svého čistého příjmu, pokud by si chtěla pořídit byt za cenu kolem 3 000 000 Kč. Takto vysoké zatížení  už ale dosažení hypotéky komplikuje, až znemožňuje. Z toho je zřejmé, že s průměrným příjmem je vlastní bydlení dosažitelné jen v určitých lokalitách.

Bytů bude více

V loňském roce se začalo v Čechách stavět 7 280 bytů v bytových domech, což představuje 0,5 % meziroční nárůst. Největší část si tradičně ukrojila Praha, kde počet stoupl meziročně dokonce o 8 %. Staví se i rodinné domy, kde je meziroční nárůst 2,7 %. Takže bydlet máme kde, teď ještě na bydlení finančně dosáhnout.

Sci-fi nebo bydlení budoucnosti?

Zatímco pro většinu z nás představuje dům stále ještě zděnou či dřevěnou stavbu, tak nové technologie se začínají prosazovat i ve stavebnictví. Na Slovensku se zrodila soběstačná a ekologická obytná “kapsle”, kterou lze umístit prakticky kamkoliv a nezávislé bydlení je na světě. V USA se naopak chystá realizace prvního domu z 3D tiskárny. Za pár let se ukáže, jestli se skutečně jedná o technologický průlom s potenciálem širší produkce nebo zůstane u ojedinělých a experimentálních projektů.

ČNB zhoršila odhad růstu české ekonomiky

Rychle přišel, rychle odešel – tak by se dal ve zkratce charakterizovat boom české ekonomiky, kterým se ještě minulý rok mnozí oháněli. ČNB zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,9 %. Úrokové sazby ponechala bez dalšího navýšení (v hlasování 5:2). Zatímco ještě v listopadu odhadovala ČNB růst 3,3 %, tak nyní je zjevné, že optimismus byl trochu předčasný a střízlivější odhady jsou na místě. Pokles o 0,4 % je poklesem o 12 % od listopadové prognózy.

Otočky fixace pro 65 tisíc hypoték

Kolem 65 tisíc hypotečních úvěrů čeká letos konec fixace. Skončí totiž pětileté fixace hypoték z roku 2014 a tříleté z roku 2016, nějakou část budou tvořit i jednoleté a víceleté hypotéky. Klienti, kterých se to týká, by měli včas myslet na to, aby si zajistili co nejvýhodnější sazbu, protože nárůst úrokových sazeb bude pravděpodobně i nadále pokračovat.

Aleš Michl ke zvyšování sazeb

Opatrné zvyšování sazeb bude pokračovat, dokud nebude zřejmé, že riziko recese je zažehnáno nebo se neobjeví jasný signál, že inflace je pod kontrolou. Nový “jestřáb” ČNB Aleš Michl přirovnává regulace k chování na silnici. Pokud je těžký terén a jedeme do kopce, je nezbytné přidat plyn, což v případě ČNB znamená snižování sazeb, zlevnění peněz a úvěrů. Ovšem řítíme-li se velkou rychlostí z kopce, je rozumné občas mírně přibrzdit.

Nelehko s hypotékou v Praze

Zhruba 3/5 Pražanů vydávají za bydlení vč. energií 30 % rodinného rozpočtu. Ve vlastním bydlí 48 % Pražanů. V družstevním bydlení pak 8 % a 37 % Pražanů bydlí v nájmu. (Sdružení pro architekturu a rozvoj.)

Brexit obere i nás

Za blížící Brexit zaplatí i Češi, nejen poklesem HDP až o 1,1 % (55 mld. Kč), ale i ztrátou 40 tis. pracovních míst. (Vyplývá z analýzy České spořitelny)

Spoříme méně

V druhém pololetí zejména je znát zvýšený apetit k půjčování, ač v celoročním součtu vklady vítězí. Přes 3/4 úvěrů jsou úvěry na nemovitosti (hypotéky).

Evropě se moc nedaří

HDP v eurozóně ve 3.Q. podle finálních dat meziročně vzrostlo o 1,6 %, mezikvartálně však o 0,2 %, což je nejslabší tempo růstu za čtyři roky. Eurostat tak potvrdil své dřívější odhady, že hospodářský růst zpomalil na polovinu z 0,4 % v 2. Q. mezičtvrtletní růst ekonomiky zpomalil v celé EU.

Produkty nevhodné pro retail

Britský finanční regulátor FCA ohlásil návrh retailovým zákazníkům trvale omezit prodej a marketing CFD kontraktů (contract for difference, neboli kontrakt pro vyrovnání rozdílů). Také navrhl zákaz prodeje a marketingu binárních opcí ve snaze ochránit nezkušené obchodníky před velkými ztrátami.

Optimistický výhled ČNB

V nové prognóze je ČNB stále optimistická. Stále předpokládá posílení české koruny, nicméně kurs zatím reaguje spíše opačně. Posílení koruny se však v delším horizontu očekává. Škoda, že existuje stále nejistota ohledně právních rámců a jejich dodržování v ČR. Dále ČNB letos popáté zvýšila sazby o 0,25%. Základní úroková sazba, od které se odvíjejí sazby hypotečních úvěrů je nyní na 1,75%.

Ekonomiky Eurozóny ve 3.Q.2018 zpomalily

Meziroční hospodářský růst eurozóny zpomalil z 2,2 % na 1,7 %. Vyplývá to z prvního rychlého odhadu, který zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V porovnání s předchozím kvartálem se růst hrubého domácího produktu snížil v eurozóně z 0,4 % na 0,2 %.

Už se blíží obrat na trzích?

Bank of America: Již čtrnáct z celkem devatenácti signálů, které se typicky naplňují před vrcholem býčího trhu a obratem trhů směrem dolů, je ke dnešku naplněno podle stratégů banky Bank of America. Podmínky pro obrat na trzích jsou podle nich naplněny ze 74 procent.

Každý dlužíme 161.500. Včetně dětí.

Státní dluh vzrostl oproti konci roku 2017 o zhruba 89mld.Kč na 1,714bil.Kč. Za růstem dluhu je ale jen prodej pokladničních poukázek, což lze považovat za „bezpečný“ dluh.

Eurozóna ztrácí důvěru

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v červnu pátý měsíc za sebou zhoršila a dostala se na nejslabší úroveň od října 2016. Zasáhly ji obavy ohledně politického vývoje v Itálii i obchodního sporu se Spojenými státy. Index výzkumné společnost Sentix se propadl na 9,3 bodu z dubnových 19,2 bodu, takže výrazně zaostala za očekáváním analytiků, kteří ji v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na 18,4 bodu. Dílčí index ekonomických očekávání sestoupil až na nejnižší úroveň od srpna 2012.

Mzdy vylétly jak raketa

Průměrná hrubá mzda v letošním prvním čtvrtletí stoupla na 30 265 korun, což je o 8,6 % (o 2385 korun) více než ve stejném období předchozího roku. Inflace byla za uvedené období 1,9 % a reálně tedy výdělky vzrostly o 6,6 %, což je nejvíce od roku 2003. Medián mezd stoupl za leden až březen meziročně dokonce o 8,3 % na 25 674 korun (u mužů dosáhl 28 031 korun, u žen 23 084 korun). Růst ale opět víc táhl stát. Ostatně mzdy rostou, ale co produktivita práce? Ta zaostává za západem stále dost znatelně.

Vklady rostou víc než dluhy

Zadlužení domácností sice za první čtyři měsíce letošního roku stouplo o víc než 30 miliard korun, ale jen bankovní vklady za tutéž třetinu roku vzrostly o víc než 65 miliard korun. Celkový dluh domácností dosáhl 1,56 bilionu korun, ovšem objem dluhu ohroženého nesplácením naopak klesl o 4,5 miliardy na 36,6 miliard korun.

Důchodci jdou podnikat

Do deseti let se počet podnikatelů starších 61 let zdvojnásobí. Dva z deseti seniorů navíc uvažují o zahájení podnikání. Hlavním motivem nejsou pouze peníze, ale i společenská prospěšnost a udržování psychické a fyzické aktivity. Vyplývá to alespoň z průzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků a ČSOB uskutečnila agentura Ipsos.

Nezaměstnanost stále u dna

Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu stoupla o desetinu procentního bodu na 2,3 % (v březnu byla 2,4 a v dubnu 2,2 %). Nezaměstnanost přitom postupně vytrvale klesala od června 2016. Stále zůstává mimořádně nízká a přináší řadě firem problémy při shánění zaměstnanců.

Omezení hypoték na Slovensku

Slovenská národní banka (NBS) se rozhodla od 1. července 2018 zpřísnit hypotéky. Omezuje limity LTV a stoprocentní hypotéky definitivně končí. Zavádí i obávaný limit ukazatele celkového zadlužení žadatele k ročním příjmům (DTI). Není to ale tak horké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Česká národní banka (ČNB) chystá ještě tvrdší pravidla. NBS však navíc varuje, že slovenská ekonomika začíná jevit známky přehřívání, takže může bankám zvýšit sazbu proticyklického kapitálového polštáře.

Nebankovek už je 84

Licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů získalo od České národní banky k 30. květnu 84 firem. Žadatelů bylo celkem 108.

I obři chtějí spolupracovat

Allianz, Generali a společnost UniCredit podepsaly dlouhodobou dohodu o spolupráci ve střední a východní Evropě od druhé poloviny letošního roku. Výhradní partnerství s pojišťovnou Allianz poskytne klientům UniCredit přístup k životnímu i neživotnímu pojištění nejen v České republice, ale také v Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Generali pak nabídne produkty pojištění na ochranu úvěrů.

Skončí QE i v eurozóně?

Evropská centrální banka by mohla již příští měsíc rozhodnout o tom, že v letošním roce ukončí nákupy dluhopisů, kterými se snaží podporovat hospodářský růst a inflaci v eurozóně. Kolem poloviny příštího roku by pak mohla zahájit zvyšování úrokových sazeb. Uvedla to členka Výkonné rady ECB Sabine Lautenschlägerová. Cíl chvalitebný, ale co s Itálií?

Boom dluhů na Slovensku

Na Slovensku se za posledních šest let téměř zdvojnásobil objem úvěrů domácnostem. Rostl tak nejrychleji z celé EU a s ohledem na výkon ekonomiky byla úroveň dluhu domácností nejvyšší v regionu.

Nedávej úplatky, nedávej…

Francouzská banka Société Générale zaplatí v USA a ve Francii více než miliardu dolarů (téměř 22 miliard korun) kvůli uplácení libyjských úředníků v éře Muammara Kaddáfího a kvůli manipulacím s mezibankovní úrokovou sazbou LIBOR. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že banka si na pokuty vytvořila rezervy.

Důvěra je křehké zboží

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v červnu pátý měsíc za sebou zhoršila a dostala se na nejslabší úroveň od října 2016. Zasáhly ji obavy ohledně politického vývoje v Itálii i obchodního sporu se Spojenými státy. Index výzkumné společnost Sentix se propadl na 9,3 bodu z dubnových 19,2 bodu, takže výrazně zaostala za očekáváním analytiků, kteří ji v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na 18,4 bodu. Dílčí index ekonomických očekávání sestoupil až na nejnižší úroveň od srpna 2012, zhoršení zaznamenal také ukazatel současných podmínek.

Čeho se banky bojí?

Nejspíš se bojí, že se jim zakážou produktovou škálu, pak by totiž mohly být jen banky dvě (max. tři) a nemuselo by jich být přes 10. Je ale škála produktů pro klienta výhodná nebo nevýhodná? Komu prospěje nemít tuto škálu produktů?

Čeho se bojí klienti s hypotékou?

Že jim nikdo nepůjčí, že budou mít finanční problémy. Mohou jejich problémy způsobit vyšší úrokové sazby? Reálně vzato, neměly by. Pokud poroste ekonomika, poroste i schopnost splácet, tedy že porostou úroky, nemusí klientům příliš v praxi vadit.

Nová doporučení ČNB k hypotékám

Podle mnoha ekonomů nová opatření ČNB nesníží úvěrovatelnost pouze obyvatelům velkých měst. Tam sice jsou ceny nemovitostí vyšší, ale také jsou dost úměrně tomu možné vyšší příjmy a různé příjmové bonusy. Zatímco na menších městech a obcích není málo zaměstnanců, kteří pracují ve službách, ale jejich oficiální příjem není zcela totožný s jejich příjmem reálným. Odhaduje se pokles úvěruschopnosti od 1.10.2018 o cca 15 % současného úvěruchtivého trhu. ČBA odhaduje pokles na min. 20 %. Uvidíme časem.

Kam dnes kráčí ČNB?

Chtěla by redukovat zprostředkovatelský trh? A ve kterých segmentech? V pojištění? V investicích? Pokud to je v oblasti úvěrů, pak je třeba připomenout, že nízké sazby již na rozdíl zbytku Eurozóny opouštíme, zároveň je nejnižší delikvence klientů v historii, a tedy není mnoho důvodů k panice.

Čeho se bojí ČNB?

Podle poslední finanční zprávy o stabilitě se bojí se o růst hypotečních úvěrů pro spekulanty s nemovitostmi. Ale lze se ptát, pokud mám rodinu se třemi dětmi a chtěl bych si za svého života pořídit tři nemovitosti – jelikož si umím představit, že prababička někomu zůstane v péči, děti si pořídí svou rodinu a buďme v jádru rádi, pokud se množíme a v delším věku umíráme, jelikož stručně řečeno, pak zanecháváme více energie do systému.Nemělo by se to odrazit i na max. čnb doporučené splatnosti do 70ti let věku? Maximum 30 let splatnosti jeví se srozumitelné a logické, nicméně banky by měly mít šanci zohlednit celou situaci rodiny vůči splatnosti. O tom, co znamenají čisté příjmy u podnikatele ani raději nehovořit.

Doporučení ČNB k hypotékám (k DTI a DSTI)

Regulátor požaduje u nových úvěrů bank od 1.10.2018 regulovat výši úvěru příjmy klientů. Tento faktor byl bankami zkoumán již v minulosti, ale podle různé rizikovosti úvěru bylo posuzováno, jak lze čistý příjem nahlížet. Takový zaměstnanec má sice jednoznačný příjem, ale i zde záleží, zda akceptujeme jen roční, anebo také po zvýšení i tříměsíční… ? Bohužel podnikatelé mají příjmy a strukturaci daňových přiznání složitější, jen pak opravdu těžko hodnotitelné při např. paušálních výdajích, jaký opravdový čistý příjem takový podnikatel měsíčně má.