Zásady ochrany osobních údaju: Informace o zpracování osobních údajů, Reklamační řád AFP

Ideje a hodnoty makléřů Aliance finančních poradců, a.s. (dále i AFP)

Motto: Co klient, to příběh

V následujících odstavcích si dovolujeme informovat vás o základních principech naší práce:

1) Profesionalita
Všichni poradci a zprostředkovatelé (zaměstnanci i spolupracovníci) AFP přijali standardy zprostředkování či poradenství a jejich práce se řídí pravidly etikety, etiky, zákonných podmínek a všech právních nařízení na území České republiky, taktéž pravidelně aktualizovaných konkrétních parametrů partnerů v obchodním finančním světě včetně veškerých kvalifikací pro danou oblast finančního trhu.

2) Důvěra
Naši poradci jsou povinni jednat vždy v zájmu klienta, pečlivě zkoumat jeho cíle a podle jeho preferencí volit optimální produkt.

Každý poradce musí jednat zodpovědně a přímočaře, nezatajovat podstatné náležitosti produktu a vysvětlovat srozumitelně důsledky uzavření produktu. Klient vždy rozhoduje, který úvěrový produkt se zprostředkuje.

3) Bezpečí (ochrana)
AFP je povinna dodržovat důsledně důvěrnost zpracovávaných informací a dbát na bezpečnost všech dat, nejen v zákonné míře, ale také vzhledem k bankovnímu a obchodnímu tajemství. Jak je nakládáno s klientskými daty, je ověřitelné v Informačním memorandu. (odkaz)

4) Spory a stížnosti
Klient vždy musí vědět, jaká jsou jeho práva a mít možnost se jich neprodleně dovolat. V případně nejasnosti či stížnosti je klientům k dispozici linka: … a mail : …

AFP spolupracujícím poradcům nebrání po vypořádání všech pohledávek opustit spolupráci a přeregistrovat se jinde, případně odejít z oboru. V takovém případě je AFP připravena pečovat nadále o jeho klienty, projeví-li o to zájem.

5) Vzdělání
Permanentní vzdělávání a rozvíjení úrovně zprostředkování je nutnou součástí poskytování služeb našich poradců. AFP pravidelně kontroluje znalosti poradců a zajišťuje jejich informovanost o nejnovějších standardech. Všichni poradci splnili zákonné certifikace u příslušných akreditovaných osob v rozsahu, který jim ukládají směrnice a zákony platné na zemí ČR.

6) Komunikace
Klient je vždy dostatečně informován o všech službách a produktech. Konečné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí produktu je výhradně na něm.

S klienty se podrobnosti produktů komunikují zpravidla osobně, případně zabezpečenou poštou, nikoli po telefonu. Telefonicky si lze pouze sjednat termín schůzky, ani zprostředkování ani rada neprobíhá po telefonu, ale v zaznamenatelném formátu (o náležitostech obchodu je vždy veden záznam).

7) Svoboda a zodpovědnost
AFP je tvůrčí platformou, která má za cíl propojit know-how v jednotlivých částech zprostředkovatelského trhu a pomoci poradcům a klientům jednotně uchopit všechny výzvy nových technologií a nových regulací.

Toho lze dosáhnout pouze neustálou snahou o zvyšování gramotnosti a důrazem na kontext. Skutečná svoboda se vždy pojí s osobní zodpovědností a tu můžeme přijmout pouze za věci, kterým dobře rozumíme. AFP proto považuje vzdělání za nedílnou součást kvalifikovaného poradenství.

Motto: Za horizonty informací (Meta ta informatika)